en | nl |
Urgent Service
Urgent Service

Disclaimer

Auteursrechten en handelsmerken

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (teksten, handelsmerken, illustraties, foto’s, grafieken, bestanden, ontwerpen, arrangementen enz.) Op deze website van Koninklijke Niestern Sander B.V. zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met internetreglementen.

Internetregels

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koninklijke Niestern Sander B.V. is het verboden om de beschermde inhoud die op deze website is gepubliceerd geheel of gedeeltelijk te integreren in andere programma’s of andere websites of op een andere manier te gebruiken. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door het auteursrecht en andere wetten die onderworpen zijn aan de auteursrechten of andere rechten van derden en die overeenkomstig beschermd zijn voor deze derde partijen.

Aansprakelijkheid

Koninklijke Niestern Sander B.V. heeft de inhoud van deze website zorgvuldig samengesteld in overeenstemming met hun huidige kennis. Toegang tot en gebruik van deze website, evenals websites die hiermee verband houden of hiernaar zijn verbonden door middel van links, zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Schade en garantieclaims die voortvloeien uit ontbrekende of onjuiste gegevens zijn uitgesloten. Koninklijke Niestern Sander B.V. draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ook voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of websites die hiermee verband houden of die door links zijn verbonden.

Links naar andere websites

De Koninklijke Niestern Sander B.V.-website kan links (kruisverwijzingen) bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Koninklijke Niestern Sander B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites.