en | nl |
Urgent Service
Urgent Service
Nieuws

Niestern Sander en AG EMS tekenen contract voor LNG conversie m.s. Münsterland met steun van EU

5 juli 2019
Niestern Sander en AG EMS tekenen contract voor LNG conversie m.s. Münsterland met steun van EU

Op donderdag 4 juli hebben scheepswerf Koninklijke Niestern Sander en AG Ems de overeenkomst getekend voor de ombouw van het passagiersschip Münsterland en deze te voorzien van een LNG voortstuwing. Voor dit innovatietraject krijgt Niestern Sander een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Koninklijke Niestern Sander gaat voor het passagiersschip uit 1986 een volledig nieuw achterschip ontwerpen en bouwen, inclusief dual fuel motoren, LNG opslagtank, aandrijving, alle LNG-installaties, -leidingen en overige systemen. Dit complete nieuwe achterschip zal het bestaande achterschip van de Münsterland vervangen. De werf heeft door haar expertise en faciliteiten een unieke ombouwmethode voor ogen die de mogelijk biedt om de stilligtijd van een bestaande schip – en daarmee de inkomstenderving – tot een minimum te reduceren.

Combinatie scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie

De projectaanpak van Niestern Sander leunt op de twee pilaren van het bedrijf, namelijk scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie. Door de combinatie van scheepsnieuwbouw én scheepsreparatie, vindt het grootste deel van de ombouwoperatie fysiek op de scheepsnieuwbouwwerf plaats, waarbij het reparatiedok nog niet nodig is. Tijdens deze werkzaamheden kan de Münsterland nog gewoon in de vaart blijven.

Groene resultaten

Door de LNG conversie zal de Münsterland op een veel minder vervuilende brandstof gaan varen waardoor emissies sterk worden gereduceerd. Ook zal de nieuwe vorm van het achterschip de rompweerstand verminderen. Hierdoor heeft het schip minder motorvermogen om met dezelfde snelheid te kunnen varen, wat een reductie van het brandstofverbruik en geluid betekent.

Naast emissievoordelen biedt de LNG conversie ook voordelen qua materiaalgebruik. Het bestaande schip dateert uit 1986 en is daarmee ruim dertig jaar oud. In theorie is het schip daarmee aan het eind van haar levenscyclus gekomen. Door de ombouwoperatie worden veel technische systemen vervangen en geüpgraded naar de huidige stand van de techniek. Het schip wordt feitelijk weer als nieuw en krijgt een tweede leven. Hiermee wordt de levensduur van het grootste deel van het schip in de praktijk verdubbeld en veel materiaal bespaard. Separaat wordt het oude achterschip met oude systemen en installaties door Niestern Sander op duurzame wijze ontmanteld en zoveel mogelijk gerecycled.

Haalbaarheid

Met de Münsterland heeft Koninklijke Niestern Sander door haar unieke ombouwmethodiek de mogelijkheid om de bedrijfseconomische haalbaarheid van een LNG conversie in de praktijk te demonstreren. Ook zal blijken dat de ruimtebeperking bij het ombouwen van een bestaand schip oplosbaar is. De Münsterland wordt in de eerste helft van 2021 in haar nieuwe vorm door AG Ems weer in de vaart genomen.