en | nl |
Urgent Service
Urgent Service
Nieuws

Aankomst veerboot “Münsterland” voor LNG conversie

5 januari 2021
Aankomst veerboot “Münsterland” voor LNG conversie

De AG Ems passagiersveerboot “Münsterland” is aangekomen op de doklocatie van scheepswerf Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl. Deze veerboot wordt de komende weken omgebouwd en voorzien van een LNG-voortstuwing.

A complete new aft ship

Koninklijke Niestern Sander heeft in de afgelopen weken een compleet nieuw achterschip voor het passagiersschip uit 1986 ontworpen en gebouwd, inclusief dual fuel motoren, LNG opslagtanks, voortstuwingssystemen, alle LNG installaties, pijpleidingen en andere systemen. Dit volledig nieuwe achterschip vervangt het bestaande achterschip van het Münsterland. Dankzij haar expertise en faciliteiten volgt de werf een unieke conversiemethode die de mogelijkheid biedt om de stilstand van een bestaand schip – en daarmee het verlies aan inkomsten – tot een minimum te beperken.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

In juli 2019 tekenden scheepswerf Koninklijke Niestern Sander en AG Ems de overeenkomst voor de ombouw van het passagiersschip Münsterland en het voorzien van een LNG-voortstuwing. Het schip ontvangt voor dit innovatieve project een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.